Danas je sklopljen ugovor o budućoj poslovnoj saradnji između humanitarne organizacije Caritas Zrenjanin i Evropskog instituta za obrazovanje i edukaciju. Ugovor o saradnji na projektu "YOUR JOB" sklopile su Dragana Oljača-koordinator za Zrenjanin i Milica Bogdanov koordinator Caritasa Zrenjanin. 

Projekat"YOUR JOB" je međunarodni regionalni projekat u organizaciji Austrijske razvojne agencije i Cartiasa Austrije. U Srbiji se sprovodi u tri grada i to u Zrenjaninu,Rumi i Aleksincu. Projektom ce biti obuhvaćeno 800 mladih od 15 do 30 godina kao teže zapošljiva kategorija u cilju podsticanja zapošljavanja mladih u svojim sredinama. Mladi će pohađati kurseve stranih jezika,programe prekvalifikacije i dokvalifikacije koje organizuje Evropski institut za obrazovanje i edukaciju.

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona