Evropski institut za obrazovanje je danas uručio donaciju OŠ "Jovan Popović" u Kruševcu u vidu u vidu dva monitora  koji će doprineti boljem i funkcionalnijem radu OŠ "Jovan Popović" u Kruševcu. Donaciju su primili direktorica OŠ "Jovan Popović" Snežana Stefanović Milanović i regionalni koordinator Evropskog instituta za obrazovanje Vladimir Lazić
Donacija je uručena zbog višegodišnje uspešne saradnje Evropskog instituta za obrazovanje i OŠ "Jovan Popović" u Kruševcu na realizaciji projekta Besplatnih kurseva engleskog i nemačkog jezika u Kruševcu.
#kruševac #osnovnaskolajovanpopovic

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona