Evropski institut za obrazovanje obaveštava sve zainteresovane da će se kursevi stranih jezika sezone 2020/21. održavati bez obzira na epidemiološku situaciju u zemlji.
U slučaju nepovoljne epidemiološke situacije, kursevi će se održavati online, u suprotnom će se od oktobra krenuti sa redovnom nastavom.
Pratite nas i dalje za više informacija
Vaš Evropski institut za obrazovanje

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona