⏩Pre nekoliko dana uspešno je počelo odvijanje kurseva engleskog i nemačkog jezika u Subotici koje sprovodi Evropski institut za obrazovanje. 
⏩Kursevi se odvijaju uz poštovanje mera zaštite u cilju smanjenja rizika od virusa COVID-19. ✔️
⏩Mere se odnose na polaznike kao i na profesore a posebna pažnja polaže se na pojačanu higijenu prostorija. ‼️

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona