I ove godine Evropski institut za obrazovanje kreće sa besplatnim kursevima nemačkog jezika za sve svoje članove.

Kursevi će se sprovoditi u skladu sa epidemiološkim merama (tamo gde je to moguće) kao i online na licencniranim ZOOM platformama.

Proverite da li se kursevi sprovode i u vašem gradu i prijavite se.

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona