Pošto se puno vaših pitanja odnosi na nejasnoću oko toga šta je besplatno, a šta se plaća, evo sažetog odgovora:

1. Testiranje polaznika je besplatno

2. Časovi tokom celog trajanja kursa nemačkog jezika su besplatni tj. ne plaćaju se

3. Virtual book sa pripremama za svaki čas i vežbama za rad je besplatan

3. Polaganje završnog testa (u zavisnosti od nivoa nakom polaznik polaže test) je besplatno

Polaznik je dužan samo da plaća članarinu Evropskom institutu za obrazovanje u iznosu od 1.500 dinara za svaki mesec za koji hoće da pohađa kurs.

Primer:

Ukoliko polaznik želi da pohađa samo početni nivo nemačkog jezika (A1/1) koji traje 3 meseca, dovoljno je da plati članarinu za tri meseca (članarina se plaća mesečno).

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona