Evropski institut za obrazovanje

Evropski institut za obrazovanje i edukaciju (eng European Institute for education and training) je osnovan sa ciljem da što široj populaciji omogući edukaciju i sticanje dodatnog obrazovanja kroz sisteme niskobudžetnih kurseva stranih jezika, informatike, stručnog usavršavanja...

U Srbiji smo, za naše članove, organizovali različite besplatne kurseve sa posebnim akcentom na socijalno ugrožena lica i decu, nezaposlena lica i lica sa veoma niskim primanjima.

Evropski instituz za obrazovanje, pored jezičkih kurseva (engleski, nemački, mađarski), organizuje i kurseve, seminare i radionice u oblasti upotrebe obnovljivih izvora energije, ekologije, zaštite životne sredine i ostalog.

Više o Evropskom institutu možete naći na www.evropski-institut.com

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona