Cilj Evropskog instituta za obrazovanje i edukaciju je unapređenje neformalnog obrazovanja na teritoriji cele regije (takozvana ex YU), među svim grupama stanovništva, a posebno među ugroženim tj. ranjivim grupama stanovništva.

Takođe, besplatnim kursevima nemačkog jezika za sve naše članove, želimo da ojačamo meržu ljudi koji znaju da je prava snaga pojedinca u znanju tj. doživotnoj edukaciji i nadogradnji ličnosti. Jer bez edukacije nema napretka. 

Naš moto je da je uvek pravo vreme za učenje. S tim u vezi smo omogućili svim našim članovima da potpuno besplatno pohađaju kurseve nemačkog jezika.

Kurseve drže diplomirani profesori nemačkog jezika, volonteri Evropskog instituta za obrazovanje.

kako se prijaviti na kurs?

1. Nazovite lokalnog koordinatora

2. Pošaljite SMS poruku lokalnom koordinatoru sa vašim podacima: Ime i prezime, godište

3. Pošaljite e-mail lokalnom koordinatoru sa vašim podacima;: Ime i prezime, godište, broj telefona